Skip to main content

Yamaha Technician Guild

Wij zijn geselecteerd en gevraagd om toe te treden tot het Yamaha Technician Guild.

Dit gilde bestaat uit een beperkt aantal Europese reparateurs, die geselecteerd zijn op kennis en vakmanschap. In Nederland zijn momenteel vier bedrijven geselecteerd.

Het is voor ons een eer, en vooral een bevestiging van ons goede werk, om hierin te mogen toetreden.

Het doel van de gilde is om ons nog beter te kunnen onderscheiden in kennis en reparaties van blaasinstrumenten, waar u als klant groot profijt van zult hebben.